trestane deti

Aké sú trestané deti?

Rozmýšľali ste niekedy, prečo a kedy siahate po treste? Či je trest primeraný a či nie je len prejavom vašej únavy či sklamania? Viete, aký dopad majú časté tresty na vaše dieťa a aké sú vlastne trestané deti?

Aké sú trestané deti?

 • Trestané deti nie sú lepšie

Jedným z najväčších omylov rodičov býva presvedčenie, že trestané deti bývajú lepšie. Opak je pravda. Trest síce uvoľní napätie v rodičovi a vyvoláva v ňom klamlivý pocit, že pre výchovu svojej ratolesti čosi urobil, ale súčasne zvyšuje napätie v samotnom dieťati.

 • Trestané deti sú agresívne

Telesné tresty u citlivých detí zväčšujú priepasť medzi rodičom a dieťaťom a vyvolávajú detskú agresivitu, ktorá sa prejavuje voči slabším deťom a hračkám. U detí vyvolávajú vzdor a s pribúdajúcim vekom strácajú na aktuálnosti. Podľa mnohých odborníkov je to nebezpečná výchovná prax, ktorá niekedy spôsobuje vážne zranenia detí, niekedy dokonca prerastá do správania sa, ktoré sa už považuje za zneužívanie. Deti, ktoré sú telesne trestané, sa učia násilnému správaniu, a prejavujú ho najskôr voči rovesníkom a neskôr aj voči najbližším príbuzným.

 • Trestané deti majú nižšie IQ

Dlhoročné výskumy potvrdili, že fyzicky trestané deti majú nižšiu úroveň kognitívnych schopností - týmto termínom sa označuje inteligencia, pamäť, schopnosť učiť sa a jazykové schopnosti. Pri porovnaní údajov o kognitívnych schopnostiach detí vedci z univerzity v americkom New Hampshire zistili, že tie deti, ktoré dostávali facky častejšie, mali horšie výsledky, ako deti nefackané a že ich zaostávanie bolo evidentné. Vedci to vysvetlili tým, že rodičia, ktorí nesiahajú po telesných trestoch, ale svojim deťom viac vysvetľujú, podporujú ich IQ.

 • Trest je zlyhaním rodiča

Trest je zväčša výrazom bezradnosti a neschopnosti rodiča stavať na dobrých vlastnostiach dieťaťa. Láskavý a úspešný rodič totiž veľmi rýchlo zistí, že vychovávať sa dá aj bez trestov. Iba tí najbezradnejší vyskúšajú všetky druhy trestov – vrátane telesných.

crying-2856_640

Štyri základné pravidlá trestania

 • Dieťa by sa nikdy nemalo potrestať za vec, za ktorú nemôže. Ak nezlyhalo vedome, ale malo k tomu citový dôvod. Napr. keď sa dieťa pomočilo po veľkom vzrušení, alebo v chorobe, keď sa dieťa dopustilo prehrešku z nevedomosti, alebo ak zlyhalo preto, že na určitú činnosť ešte nestačí
 • Nikdy by sme nemali deti trestať vtedy, keď máme zlú náladu, alebo za veci, ktoré inokedy, keď sme dobre naladení, odpúšťame
 • Nikdy by sme nemali trestať, kým sme nevyčerpali všetky ostatné možnosti a nesnažili sa problém vyriešiť inými prostriedkami
 • Trest nesmie byť výrazom hrubej sily, mal by mať výchovný cieľ. Dieťa by malo vždy vedieť, za čo je potrestané a tiež, že trest nie je odňatím lásky

 

Výrok na záver:

"Láskou dosiahneme oveľa viac ako naliehaním. Chváliť a povzbudzovať dieťa je stokrát účinnejšie ako hroziť a trestať."

love parent

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock