uskalia tolerancie

Tolerancia je krásna vec, ale...

Pred vstupom do manželstva mnohokrát počúvame o potrebe tolerancie. Tolerancia je krásna vec, napriek tomu existujú vlastnosti, ktorým sa nedá prispôsobiť a ktoré sa radia medzi zdroje manželských konfliktov. Pri výbere partnera by sme mali dať pozor na tieto vlastnosti, pretože mnohokrát vedú k pocitom nespokojnosti, sklamania a dokonca k rozvodu.

Medzi zdroje manželských konfliktov patria

* hašterivosť
* lenivosť
* povýšenosť a nadradenosť
* otrávenosť
* ukrivdenosť
* pedantnosť

Hašterivosť

Hašterivý partner je taký, ktorý sa nedokáže dohodnúť o ničom bez toho, aby sa nepohádal. Hašterivosť sa objavuje mnohokrát v manželstvách, kde neexistuje skutočný problém, ktorý by bolo treba riešiť, no napriek tomu sa manželia o každej, aj tej najdrobnejšej veci hádajú.  Hádky sa stávajú stereotypom, otupujú city medzi partnermi a veľmi zle pôsobia na deti. Tolerancia hašterivosti je mnohokrát kapituláciou na manželstvo a mení sa na absolútnu ľahostajnosť.

Lenivosť

Lenivosť jedného z partnerov nutne vedie po čase ku kríze v manželstve. Kým však nazveme niekoho lenivcom, musíme si uvedomiť, že vôbec nezáleží na tom, či partner pomáha rád alebo nerád, ak pomáha, nie je lenivý. Dnes sa nedelia domáce práce na ženské a mužské. Podľa rád psychológov by si partneri mali v každom prípade rozdeliť povinnosti a pomáhať.

Povýšenosť a nadradenosť

Manželia sa majú vzájomne uznávať, chrániť, podporovať a povzbudzovať. Partneri si majú viac všímať a vyzdvihovať práve kladné stránky a vlastnosti, aby sa druhý partner cítil v manželstve príjemne a aby sa posilňovala jeho sebadôvera. Ak niekto nepretržite upozorňuje na to, že je múdrejší, prezieravejší a slušnejší, alebo na to, že doniesol do manželstva viac majetku, že dosiahol väčší úspech ako jeho partner, a uznanie si nepretržite vynucuje, vedie to skôr či neskôr k manželskej kríze, alebo k úniku z manželstva. Na to, aby niekto znášal alebo dokonca schvaľoval nadutosť, treba veľmi veľa sebaovládania.

Otrávenosť

Ak sa partner nepretržite tvári otrávene a začne obviňovať domov z toho, že ho dostatočne neteší, potom ubližuje druhému partnerovi, ktorý za nič nemôže, pretože pohoda domova je záležitosť obidvoch manželov. Otrávený partner je taký, ktorý pre pohodu a radosť nič neurobí, no druhému vyčíta, že ho domov nič neťahá, že sa mu doma nepáči , a že sa s partnerom nudí. V takomto prípade tolerancia ťahá za kratší koniec.

Ukrivdenosť

Je to zvláštna vlastnosť, ktorá na pohľad vzbudzuje porozumenie, no po čase sa môže stať neznesiteľnou. Takýto človek sa cíti ukrivdený v každej situácii a tolerancia býva skôr apatiou voči jeho správaniu. Ukrivdený partner používa výčitky typu:

"Je treba umývať okná a môj manžel si proste ľahne a spí."

"Myslel som si, že pôjdeme s deťmi na prechádzku do lesa, ale prišli nás navštíviť svokrovci."

"Chcel som ísť na chatu, no ochoreli nám deti."

Pedantnosť

Proti tvrdeniu pedanta, že doma má byť poriadok, sa len veľmi ťažko namieta. Ide však o to, aký poriadok má pedant na mysli. Pedant si vynucuje akýsi absolútny poriadok, ktorý nesmie mať vadu a pokiaľ vada vznikne, musí sa okamžite odstrániť. Pedantnosť môže prerásť až do chorobnej posadnutosti. Pri tejto vlastnosti nám tolerancia nepomôže, chorobný pedant sa totiž chová ako despotický vládca domova a nech urobíte čokoľvek, nikdy s tým nie je spokojný. Jeho pedantnosť mnohokrát vyúsťuje do verbálneho alebo aj fyzického násilia.

Výrok na záver

Láska sa rodí z maličkostí, žije z nich a pre ne aj umiera. (Lord Byron)

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock