• problémoví rodičia

    Problémoví rodičia

    V našej spoločnosti sa veľa hovorí o problémových deťoch, no málokto vie, že existujú aj problémoví rodičia. A tentoraz tým nemyslíme násilníkov, alkoholikov, asociálov... ale ...
  • Príčiny detských neuróz

    Ak výchova rešpektuje individuálne povahové vlastnosti dieťaťa, s veľkou pravdepodobnosťou sa nám podarí vychovať vyrovnané a zdravé dieťa. Ak je výchova nesprávna, u dieťaťa sa môže prejaviť ...