Puberta - postrach rodičov

Obdobie dospievania - puberta a adolescencia - býva v rôznych krajinách rôzne vymedzené. U nás hovoríme o puberte od 11-14 rokov, medzi 15.-21. rokom o období adolescencie.

Najdramatickejšie obdobie

Puberta je najdramatickejším obdobím nielen telesných a hormonálnych zmien. Z biologickej stránky sa z dieťaťa stáva dospelý, ale pritom sa ešte nesmie správať ako dospelý. Podľa niektorých psychológov sa puberta začína vtedy, keď prebleskne prvá iskra lásky medzi chlapcom a dievčaťom. Toto obdobie sa vyznačuje veľkými individuálnymi rozdielmi. Jedni sa ešte hrajú s autíčkami či bábikami, iní už chodia na rande. Puberta je obdobím vrcholu sústredenosti sa na seba a skúmania vlastného tela.

Komplikované objavovanie samého seba

Dospievajúci ťažko znášajú akékoľvek telesné odlišnosti alebo chybičky. Ustavične sa hodnotia, majú pocit, že všetci sledujú iba ich a všetci vidia len to, čo vidia oni sami. Francúzsky osvietenec J. J. Rousseau hovoril, že v puberte dochádza k druhému narodeniu, lebo človek vtedy prvýkrát objaví svoj vnútorný svet a začína si vytvárať vlastné ideály. V emocionálnej sfére prevládajú prevažne negatívne city, dáva najavo únavu, apatiu, namrzenosť, nesústredenosť, výbušnosť. Časté sú platonické lásky a autoerotika. Výnimkou nie sú ani homosexuálne zážitky, ktoré sa na začiatku ranej puberty môžu objaviť napriek heterosexuálnej orientácii. Aj preto je tomto veku veľmi dôležité dobré priateľstvo. Umožňuje oddialiť nástup sexuality a učí dlhodobejšiemu vzťahu.

pub

Potreba rešpektu

Mladí v puberte potrebujú cítiť zo strany dospelých rešpekt a partnerský prístup, tresty a kritika ich uráža a ponižuje. Potrebujú cítiť toleranciu rodiča, aby mohli obhajovať svoje stanovisko. Najlepšia metóda pri výchove je prizývať ich k riešeniu problémov, učiť ich efektívnej komunikácii a tiež tomu, aby si vedeli vyjednať svoje potreby neagresívnym spôsobom. Pokiaľ dospelí medzi sebou hovoria o tom, čo prežívajú a čo cítia, môžu byť pre nich užitočným vzorom.

Budovanie hodnôt

Dospievajúci chlapci a dievčatá dokážu byť veľkí moralisti, ale sebakritickosť ešte nie je ich silnou stránkou. Sú však vrcholne kritickí voči iným, nevynímajúc svojich rodičov. Napriek tomu, že to býva vyčerpávajúce, treba, aby rodičia mali trpezlivosť. Deti si v tomto veku potrebujú vyjasniť mnohé hodnoty, a tak potrebujú, aby aspoň jeden človek v ich blízkosti žil naozaj podľa morálnych hodnôt. Tento vzor im pomáha orientovať sa v živote a vytvárať si hodnotové kritériá.

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock