problémoví rodičia

Problémoví rodičia

V našej spoločnosti sa veľa hovorí o problémových deťoch, no málokto vie, že existujú aj problémoví rodičia. A tentoraz tým nemyslíme násilníkov, alkoholikov, asociálov... ale spoločensky uznávaných, všeobecne obľúbených ľudí, ktorí sa však napriek tomu dopúšťajú výchovných chýb. Do skupiny takýchto rodičov patria:

 • Autoritatívni rodičia
 • Ľahostajní rodičia
 • Neisté matky
 • Rodičia závislí na úspechu detí
 • Nespokojní rodičia

Autoritatívni rodičia

Extrémne autoritatívny rodič neuznáva nič, čo je slabšie od neho, potrebuje stále zdôrazňovať svoju zdanlivú silu a moc. Nevypočuje si nikdy mienku dieťaťa, nepripustí, že by dieťa mohlo mať pravdu alebo dokonca lepší názor ako on sám. Nedebatuje, ale rozkazuje. Autoritatívny rodič vyžaduje nekompromisné splnenie svojich rozkazov.  Má v sebe obyčajne mnoho predsudkov a nevie sa vcítiť do myslenia a konania druhých.

Dôsledky na vývin detí bývajú katastrofálne. Nepriebojnejšie deti strácajú dôveru v seba, stávajú sa bojazlivé a nesamostatné. Povahovo silnejšie deti bojujú proti autorite rodiča, reagujú agresívne nielen proti rodičom ale proti akejkoľvek nadvláde.

Klinický psychológ Th. Gordon nazýva takúto metódu výchovy bojom o moc, pri ktorom chcú byť rodičia v každom prípade víťazi.  Psychologické výskumy ukazujú, že práve autoritatívna výchova vedie najmä v čase puberty k revolte, zatiaľ čo rodičia, ktorí rešpektujú svoje dieťa, dokážu ho vypočuť a spolupracujú s ním, počas puberty nepociťujú ani vzburu ani chaos.

Ľahostajní rodičia

Opakom autoritatívnosti je ľahostajnosť a nezáujem o deti. Je zaujímavé, že aj nezáujem o deti sa mnohokrát spája s neobyčajnou prísnosťou a telesnými trestami, ktoré sú konečným riešením každého problému. Rodiča nezaujíma nič, čo bolo „predtým“ ani nič, čo bude nasledovať. Ak konečne zasiahne, zasiahne prísne. Nie je treba zdôrazňovať, že aj takáto výchova máva katastrofálne následky. Deti majú problém s autoritami - buď sa im slepo podriaďujú alebo sa prehnane snažia na seba upozorniť.

Neisté matky

Neisté matky prenášajú chaos v svojom správaní aj na svojho potomka. Dieťa si potrebuje svojho rodiča vážiť, obdivovať ho a nachádzať v ňom vzor. Aký vzor však poskytnú neisté matky, ktoré nevedia, akú úlohu majú vlastne zastávať. Či majú byť prísne, alebo poskytovať deťom lásku, či sa majú starať o domácnosť, alebo viac vyniknúť v práci, či majú dávať za pravdu manželovi, alebo hájiť svoj názor.

Rodičia závislí na úspechu detí

Rodičia, ktorí čerpajú uspokojenie len z toho, ako svet hodnotí ich deti, majú sklon neakceptovať vlastné dieťa. Ich hodnotenie dieťaťa určujú iní, a tak je pre nich veľmi dôležité, aby sa ich deti správali istým, dopredu určeným spôsobom. Ak sa deti odchýlia od predpisov, rodičia pociťujú podráždenosť a hnev, nedokážu svoje dieťa pochopiť a vážiť si ho.

Pre mnohých rodičov je úspešné dieťa symbolom ich vlastného postavenia. Potrebujú byť hrdí na svoje deti, potrebujú, aby správanie detí a ich výkony vrhali „dobré svetlo“ na nich samých. Paradoxom býva, že mnohí z rodičov, ktorí sú závislí na úspechu vlastných detí, sami až tak veľa v živote nedokázali.

Nespokojní rodičia

Títo rodičia sú od útleho malička svojím dieťaťom sklamaní. Sklamanie môže vyvolať napríklad „nesprávne pohlavie“ dieťaťa. Rodič túžiaci len a len po synovi môže opakovane dávať najavo sklamanie z toho, že má dcéru. Drsný a priebojný otec môže byť sklamaný zo svojho precitliveného a ustráchaného syna. Krásna a atraktívna matka môže byť sklamaná, ak jej  dieťa nevíťazí v rebríčkoch krásy. Športovo založený rodič sa môže pohŕdavo vyjadrovať o svojom dieťati, ktoré sa namiesto športu venuje kresleniu, hudbe, či knihám. Títo rodičia majú nepekný zvyk dieťa od malička nálepkovať  výrazmi: buchta, ufňukanec, lenivec, trúba, strachopud a pod.

Špeciálnu kategóriu tvoria rodičia, ktorí na profesionálnom, športovom, umeleckom, či vedeckom poli dosiahli veľmi veľký úspech. Akýkoľvek odklon od ich predstáv, aké by malo byť ich dieťa, vzbudzuje u nich sklamanie a pohŕdanie vlastným potomkom.

Slovo na záver

Deti, ktoré majú to šťastie, že poznali počas svojho detstva rodičovskú lásku, úctu a starostlivosť, vstupujú do obdobia dospelosti nielen s hlbokým vnútorným pocitom vlastnej hodnoty, ale tiež s hlbokým vnútorným pocitom istoty. (M. Scott Peck)

Leave a reply

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock