nevera

Nevera - druhá príčina rozvodov

V minulosti, keď pri uzatváraní manželstva láska nezohrávala podstatnú úlohu, nepotrebovala nevera veľa vysvetlení. No ako si vysvetliť, že dnes, keď sa väčšina manželstiev uzatvára z lásky, je práve nevera tak často príčinou rozvratu manželstva?

Najjednoduchším vysvetlením je, že  vo veľkej miere odpadol strach zo spoločenských následkov, zmiernil sa tlak verejnej mienky. Príčiny nevery sú však oveľa rozmanitejšie.

PRÍČINY NEVERY

Tak ako sa dajú definovať rizikoví partneri a rizikové faktory manželstva, dajú sa definovať aj príčiny, ktoré môžu jedného z partnerov priviesť k nevere. Patria medzi ne:

* donchuanstvo
* sexuálny nesúlad
* zanedbávanie a ponižovane partnera
* pomsta
* príležitosť
* prílišná dôvera

Donchuanstvo

Existujú muži, ktorí nepretržite vyhľadávajú kontakty s inými ženami, dráždi ich skoro každá žena bez rozdielu,
pri najmenšom telesnom či optickom kontakte pociťujú túžbu nadviazať so ženou intímny vzťah. Samotná túžba a pocity vzrušenia pri pohľade na peknú ženu sú u mužov prirodzeným javom. Nebezpečným sa stávajú, ak ich muž nedokáže ovládať a využíva každú príležitosť na ukojenie sexuálneho pudu.

Sexuálny nesúlad

Silu sexuálnej túžby nie je možno merať, predsa však rozlišujeme pudovo silných a pudovo slabých ľudí. Muži, so silne vyvinutým sexuálnym pudom, ktorí nenachádzajú doma uspokojenie, často hľadajú uvoľnenie napätia v každej ponúkajúcej sa mimomanželskej  príležitosti.

Zanedbávanie partnera

Skoro šesťdesiat percent žien, ktoré sa dopustili nevery, uvádzajú ako dôvod citovú osamelosť a zanedbávanie partnerom.

Ponižovanie partnera

Nespokojnosť, ponižovanie a neúcta sa dá v manželstve vydržať málokedy.  Zvykne sa hovoriť, že žiadny muž nie je taký nemožný, aby nebol príťažlivý pre nejakú inú ženu. Platí to samozrejme aj naopak.

Pomsta

Podľa posledných výskumov každá piata žena sa dopúšťa nevery, aby potrestala vlastného partnera. Určite sa jej to podarí, škoda len, že občas tým vytrestá aj samu seba.

Internet a nevera

V poslednom čase sa rozšírila skrytá forma nevery, ktorej sa partneri dopúšťajú pomocou počítačov. Ide o flirtovanie a zbližovanie sa pomocou  rozhovorov a  emailov. Niekto to nazve relaxom, oddychom, inšpiráciou, faktom však zostáva, že táto zábavka sa môže stať posadnutosťou, ktorá druhého z manželského páru oberá o pozornosť a spoločný čas. Môže vyústiť aj do skutočnej fyzickej nevery.  Druhému  partnerovi  spôsobuje rovnakú bolesť, ako keby išlo o mimomanželský vzťah. On to v skutočnosti mimomanželský vzťah naozaj je, manžel/manželka/ sa pomocou internetu zbližuje s osobou opačného pohlavia, s ktorou trávi čas pri  dlhých, mnohokrát intímnych rozhovoroch.

Príležitosť

V dnešnej dobe, keď ľudia v rámci pracovných povinností trávia dlhé hodiny odlúčene, objavujú sa prípady príležitostnej nevery stále častejšie.

Prílišná dôvera

Dôveruj, ale preveruj, hovorí jedno krásne slovenské príslovie. Prílišná dôvera nie je síce v manželstve príčinou nevery, no môže jej rozvinutiu napomôcť. A potom mnohokrát niet cesty späť.

Môže nevera pomôcť?

Je známe, že mimomanželské aféry sú pádnym dôvodom na rozvod. Menej známe je, že niekedy majú terapeutický účinok. Keď bol vzťah pred neverou zlý, v mnohých prípadoch sa potom zlepší. Partner sa o toho druhého snaží, opäť objavuje jeho kvality a za žiadnu cenu sa nechce svojho „majetku" ľahkomyseľne vzdať a prenechať ho niekomu druhému.

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock