nevera

Nevera - ako sa s ňou vyrovnať

Aj keď nevera figuruje v príčinách rozvodu na poprednom mieste, podľa mnohých psychológov nie je dôvod, aby sa pre ňu dvaja ľudia rozvádzali. S výnimkou, keď je nevera dôsledkom hlbokého a nenapraviteľného rozvratu manželstva. Vyrovnať sa s neverou  môže byť pre oklamaného a podvedeného partnera veľmi ťažké. Dokážu to len veľmi silné osobnosti.

Ako sa s ňou vyrovnať?

Priznanie nič nerieši
V prípade, že sa nechceme rozviesť a potrebu priznať sa vyvolávajú len nepríjemné výčitky svedomia, treba ich vydržať. Priznanie totiž môže dovtedy pokojný priebeh nášho spolužitia nenávratne zničiť. Máloktorý partner sa dokáže bezbolestne vyrovnať s neverou, akákoľvek príčina ju spôsobila. Priznanie je v takom prípade necitlivým egoizmom. Previnilcovi pomôže zbaviť výčitiek svedomia a partnera vystaví obrovskému citovému rozpoloženiu.

Odpustiť je ľahšie ako zabudnúť     
Hovorí sa, že odpustiť je ľahšie ako zabudnúť. A o nevere to platí dvojnásobne. Podvedený partner musí mnohokrát siahnuť až na dno svojich síl a pochopiť neveru ako zlyhanie, ktorého sa môže dopustiť každý z nás, alebo ako upozornenie, že sa aj on dopúšťal chýb a tak trochu k nevere prispel.
Ten proces je veľmi bolestný a vyžaduje veľakrát nadľudské úsilie, čas a trpezlivosť. S tým musia počítať obaja partneri -  nielen podvedený partner, ale aj partner, ktorý sa nevery dopustil. Bolo by  necitlivé žiadať, aby sa druhý s neverou vyrovnal okamžite. Ak žena neveru odpustí, ešte to neznamená, že sa jej bolesť v súvislosti s ňou nebude vracať v tých najneočakávanejších situáciách. Mnohokrát stačí slovko, scéna vo filme, či nejaká nešťastná spomienka a rany sa otvoria znovu.

Vynechajme z manželskej krízy rodinu

Hľadanie spojenca v rodine krízu skôr skomplikuje ako vyrieši. Neprenášajme problémy na rodičov a súrodencov. Manželské problémy by sa mali riešiť za zavretými dverami. Nikto z okolia a rodiny nedokáže byť objektívnym sudcom už len preto, že ani samotní partneri pri opisovaní problému nie sú objektívni. Ak si dvaja nedokážu svoj problém vyriešiť sami, rodičia ani súrodenci to za nich nedokážu.

Neprerušujme spolužitie

Partneri si niekedy myslia, že ich kríza sa vyrieši, ak si dvaja od seba odpočinú. Môže to fungovať len vtedy, ak odlúčenie netrvá dlho a vyhovuje obom. Úteky k rodičom, dlhodobo oddelené trávenie víkendov, oddelené spálne krízu väčšinou zhoršujú. Netrucujme, zachovávajme rituály, ktoré nás zbližujú. Neutiekajme sa každý k svojim priateľom, či k svojej rodine.

Skúste si zachovať chladnú hlavu

Každé manželstvo je osobité a každý vzťah jedinečný. Aj príčiny, ktoré vedú ľudí k nevere sú rôzne. Rôzne sú aj riešenia. Psychológovia radia vo všeobecnosti zachovať pokoj.  Ak čokoľvek nášho partnera vrhlo do náručia inej ženy/ muža/, hystéria, krik, výčitky, či naopak urazené mlčanie môže krízu v manželstve len prehĺbiť. Je veľmi náročné zachovať si pri očividnom dôkaze o nevere chladnú hlavu. Človek si však vždy musí napred položiť otázku, čo chce dosiahnuť.

Úsmev na záver

Z každej milenky sa stane nakoniec taká istá manželka, akú máte doma. (MURPHYHO ZÁKONY)

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock