nasilie v rodine

Násilie v rodine

Násilie v partnerskom vzťahu je najbežnejšou, najtragickejšou a najrozšírenejšou formou násilia, ktorou trpia ženy. Na základe zahraničných výskumov a oficiálnych štatistík sa odhaduje, že každá piata žena zažíva v partnerskom vzťahu násilie.

Čo sa považuje za násilie?

Násilím je každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej bráni robiť to, čo chce robiť. Násilie nemusí byť len fyzické. Zastrašovanie, vyhrážky a psychické násilie môžu mať rovnako ničivé následky. Psychické násilie páchané na druhom človeku, narúša jeho slobodnú vôľu a sebaúctu. Nezanecháva žiadne viditeľné stopy, no môže byť tou najhoršou formou násilia.

Násilie v rodine

Na Slovensku máme tendenciu klásť veľký dôraz na význam rodiny. Právo na súkromie rodiny a manželstva je vysoko uznávanou hodnotou a preto nezvykneme zasahovať do toho, čo sa považuje za súkromnú vec medzi mužom a ženou, aj keď pozitívne vieme, že v rodine dochádza k násiliu. Ešte aj dnes je rozšírená myšlienka, že ženy provokujú alebo majú rady istú formu násilia. Takéto mýty legitimizujú násilie a robia z neho mnohokrát neriešiteľný problém. K skutočnému  potrestaniu dochádza málokedy.

emotion-556794_640

Ak ste obeťou násilia

* Pamätajte si, že to nie je vaša vina
* Uvedomte si, že žiaden muž nemá právo týrať vás
* Neobraňujte svojho násilníckeho partnera - násilie nemožno ničím ospravedlniť
* Zapamätajte si, že násilie neprestane samo a časom sa stupňuje
* Prelomte mlčanie a povedzte to niekomu
* Vyhľadajte pomoc sociálnych pracovníkov, psychológov, alebo polície
* Vedzte, že aj násilie páchané na žene v partnerskom vzťahu je trestný čin

Násilie páchané na ženách a deťoch sa týka nás všetkých

Násilie páchané na ženách sa vyskytuje vo všetkých ekonomických, politických, náboženských a sociálnych vrstvách.  Každý z nás môže urobiť niečo pre jeho odstránenie. Nebuďme ľahostajní, pretože naša ľahostajnosť umožňuje iným páchať násilie. Búrajme mýty a predsudky spojené s násilím.  Žarty o násilí páchanom na ženách nie sú smiešne.  Ak vieme, že v našom okolí dochádza k násiliu, oznámme to na polícii. V prípade, že obeťou násilia je žena či dieťa, ktoré poznáme, podajme im pomocnú ruku my sami. Vypočujme ich, verme im, neobviňujme ich. Ubezpečme ich, že na násilí nenesú žiadnu vinu. Pomôžme im vyhľadať pomoc a nájsť bezpečné miesto, kam sa môžu v prípade potreby uchýliť. Nekonfrontujme sa s násilníckym partnerom, o násilí sa nevyjednáva, násilie sa musí skončiť.

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock