Kto sú rizikoví partneri?

V predmanželských a manželských poradniach psychológovia varujú pred uzatvorením manželstva s tzv. rizikovými partnermi.Existujú štyri skupiny rizikových partnerov, pred ktorými by sme si mali dať výnimočný pozor.

RIZIKOVÍ PARTNERI

1. Osoby s psychopatickými črtami
2. Chorobní žiarlivci
3. Alkoholici
4. Nezrelí jedinci

1. OSOBY S PSYCHOPATICKÝMI ČRTAMI

K psychopatickým prejavom v partnerskom spolužití patrí najmä bezcitnosť a výbušnosť. V miernej forme sa psychopatické črty objavujú aj u „ normálnych ľudí ”. Mnohí z nás dokážu v hneve vybuchnúť, alebo sa zachovať k niekomu necitlivo. Normálny človek však vie, že sa dopustil chyby, alebo že sa neovládol  a dokáže sa za svoje správanie ospravedlniť.
Pre človeka s psychopatickými črtami je typické, že si  svoje neprimerané správanie neuvedomuje a nie je schopný ho zvládnuť. Takýto človek chápe svoje jednanie ako správne, alebo si otázku, či konal správne, nikdy ani nepoloží.

A) Bezcitný partner

Takýto človek nie je schopný vcítiť sa do pocitov druhého človeka, nedokáže s druhým prežívať súcit a bolesť a mnohokrát je sám málo citlivý na bolesť. V milostnom vzťahu je schopný prežívať sexuálne zážitky len sám, nezáleží mu na tom, či milovanie uspokojí aj partnera.
V dôsledku takéhoto chovania často dochádza v manželstve k  psychickému i fyzickému týraniu partnera.  Varovným signálom môže byť surové správanie sa k zvieratám, cudzím ľuďom, najmä starším, k deťom, ale aj k vlastnému partnerovi počas nadväzovania známosti. Ak pri rozvodovom konaní povie manželka, že sa k nej manžel choval hrubo a násilnícky už počas chodenia, no ona si myslela, že ho to prejde, alebo že to bola len náhoda,  je zrejmé, že podcenila práve jeden z psychopatických sklonov.

woman-424697_640

B) Výbušný partner

Pri posudzovaní človeka treba rozlišovať medzi  zlosťou, ktorá sa zmocňuje každého z nás pri hádke, keď sme vyčerpaní,  alebo máme  problém v zamestnaní a medzi psychopatickou zlosťou, ktorá je súčasťou povahy. Človek so sklonmi k psychopatickému hnevu  vybuchuje  pri najmenšej príležitosti . Vybuchuje nielen v manželstve, ale aj v zamestnaní, v dopravných prostriedkoch, na návšteve,  či v obchode.  Jedna skupina ľudí s takýmito sklonmi sa za svoj hnev nikdy neospravedlňujú. Druhí sa naopak nápadne ospravedlňujú. Mnohokrát ľutujú, sľubujú a odprosujú, no vybuchujú znovu a ich výbuch hnevu býva  často spojený s prejavom fyzického násilia.

2. CHOROBNÍ ŽIARLIVCI

Hovorí sa, že kto ani trochu nežiarli, ten nemiluje.
Milujúcemu partnerovi nemôže byť ľahostajné, s kým trávi  ten druhý čas, komu venuje svoju priazeň a ako sa chová vo vzťahu k opačnému pohlaviu. Sú partneri, ktorí svojím chovaním naozaj dávajú tak trochu príčinu k žiarlivosti toho druhého. Jemná dávka koketérie, ktorá však nesmie prekročiť určité hranice a nemala by toho druhého trápiť, môže vo vzťahu udržovať potrebné napätie. V partnerovi môže dokonca vyvolať pocit hrdosti, že je ten druhý pre okolie príťažlivý, a že sa páči.

Čo je chorobná žiarlivosť?
Žiarlivého partnera prenasleduje predstava, že ho ten druhý podvádza, a preto svojho partnera nepretržite podozrieva, kontroluje a vypočúva. Takéto  prejavy môžu zmeniť spolužitie na peklo.

 

ziarlivost

ziarlivost

Chorobná žiarlivosť sa  vyznačuje jednou zvláštnou vlastnosťou. Nedá sa vyliečiť. Žiarlivca neuspokoja žiadne dôkazy o nevine, žiadne presviedčanie a vysvetľovanie. Svojmu partnerovi neverí, podozrieva a neveru nepretržite očakáva.
Chorobne žiarlivá manželka sa  zmení na „ fúriu“ v okamihu, keď sa jej muž pozrie po nejakej inej žene. Nezriedka   vyvolá scénu s mnohohodinovým vyčítaním. Chorobne žiarlivý manžel môže opustiť urazene večierok v momente, keď jeho žena začne tancovať s iným mužom.
Iná forma chorobnej žiarlivosti je, ak chorobný žiarlivec žiarli aj na pozornosť, ktorú jeho partner venuje niekomu /niečomu/ inému. Paradoxne to môžu byť aj vlastné deti, najbližší príbuzní, alebo partnerove záľuby.


3. ALKOHOLICI

Dnešná doba a spoločnosť je ku konzumovaniu alkoholu veľmi tolerantná. Príležitostne pije skoro každý človek a pije sa skoro všade. Pije sa na oslavách, návštevách,  pri stretnutiach s priateľmi, pije sa na pracovisku. Mladí ľudia, ktorí nadväzujú spolu známosť, by si vzťah partnera k alkoholu mali pozorne všímať. Ináč im hrozí, že raz budú  žiť po boku alkoholika. Je varovné, ak budúci partner vyhľadáva spoločnosť priateľov a známych nie pre samotnú spoločnosť, ale preto, aby si mohol s kamarátmi vypiť. Treba si všímať, ako často siaha budúci partner po alkohole a koľko alkoholu vypije. Alkohol je droga, na ktorú sa dá veľmi ľahko vytvoriť závislosť, ale veľmi ťažko sa od tej závislosti dá odvyknúť. Jeden lekár raz povedal: „ Alkoholikom sa stane človek v okamihu, keď tvrdí, že s alkoholom by mohol prestať kedykoľvek, ale ešte sa mu nechce.“

alcohol-428392_640

Láska k alkoholikovi je zvláštny druh zaslepenosti , manželstvo s alkoholikom je totiž začarovaným kruhom. Neznesiteľné  scény  spojené s vyhrážaním sa a násilím,  striedajú  teatrálne sľuby a prosby o odpustenie.

Niektorí  alkoholici sú agresívni v opilosti, iní  sú podráždení aj po vytriezvení. Alkoholici mnohokrát trpia depresiami. Alkoholizmus negatívne ovplyvňuje aj psychiku človeka. Podlamuje vôľu, sebaovládanie a vedomie zodpovednosti. Práve preto človek napriek úprimne mysleným predsavzatiam  vždy opäť zlyháva. Alkoholizmus nezriedka vedie k hrozivým prejavom násilia, k týraniu partnera a detí.

V psychologických poradniach sú varovania pred alkoholikom a alkoholizmom veľmi dôrazné, pretože je veľmi malá nádej, že partner prestane v manželstve piť. Snaha uchovať manželstvo, kde vyčíňa alkoholik,  trebárs kvôli deťom, je nezmysel. Rozvod v prípade, že sa alkoholik nechce dať liečiť, býva jediným riešením a prináša pre zbytok rodiny úľavu.

4. NEZRELÍ JEDINCI

Medzi osoby vysoko rizikové  patria  ľudia, ktorí pre spolužitie v manželstve nikdy nedospejú. V skutočnosti to môžu byť ľudia veľmi uznávaní po pracovnej a spoločenskej  stránke. V rodinnom spolužití však  nedokážu prevziať svoj podiel zodpovednosti za tých , ktorí sú od nich závislí. Nechcú byť obmedzovaní nikým a ničím, nedokážu svoj individuálny život pretvoriť na rodinný.

Rizikovými partnermi sú jedinci, ktorí nikdy nedokázali pretrhnúť pupočnú šnúru s vlastnými rodičmi.
Takýto jedinec bude stále hľadať v svojej partnerke vlastnosti svojej matky. Nepretržité porovnávanie partnerky s matkou nakoniec spôsobia citové otupenie partnerky. Menej často sa stáva, že partnerka hľadá v partnerovi črty svojho otca.

Nezrelými sú aj partneri, ktorí považujú spolužitie a manželstvo len za akýsi pokus, ktorý možno kedykoľvek skončiť. Manželstvo sa dá akceptovať ako pokus dovtedy, kým dvaja ľudia nemajú spolu deti.
V  prípade, že sa partneri stanú rodičmi, nemôžu  už myslieť len na seba, preberajú zodpovednosť za zdravý vývin detí, ktorý umožňuje len úplná a fungujúca rodina.

Nezlúčiteľné dvojice
Špeciálnu kategóriu rizikových partnerov tvoria, tzv. nezlúčiteľné dvojice. Ide o dvojice príliš podobných ľudí ( obidvaja sú rovnako ambiciózni, tvrdohlaví, egoistickí...) alebo o dvojice príliš odlišných ľudí ( partneri sa líšia  vzdelaním,  postavením, svetonázorom, záľubami....)

V prípade, že zväzok utvoria dvaja veľmi silní a dominantní ľudia, môže byť  ich manželstvo neustálym, vyčerpávajúcim bojom o prvenstvo. Ak jeden z partnerov za najväčšiu hodnotu považuje mnohopočetnú rodinu, domček so záhradkou a voľný čas trávený v kruhu rodiny a druhý túži po komfortnom byte v paneláku, nanajvýš jednom dieťati a voľný čas chce tráviť s priateľmi alebo pri príjemnom koníčku, je veľmi pravdepodobné, že nezlučiteľnosť ich predstáv sa skôr či neskôr stane kameňom úrazu celého manželstva.

Slovo na záver

V dnešnej spoločnosti  je zaužívaná predstava, že každý by sa mal oženiť, či vydať. Skutočnú úctu si zaslúžia starí mládenci a nevydaté ženy, ktoré si zavčasu uvedomili, že nie sú stavaní pre spolužitie a nedokážu sa zodpovedne postarať o rodinu. S úctou sa treba skloniť pred tými,  ktorí z tohto poznania vyvodili dôsledky a zostali slobodní napriek obrovskému tlaku verejnej mienky a rôznym posmeškom okolia. (I.Pláňava: Po rozvodu)

Leave a reply

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock