Desatoro dobrého rodiča

Nie je možné byť najlepším rodičom na svete, no môžeme byť najlepším rodičom svojmu dieťaťu. A keďže rodičovstvo je vlastne zodpovedná práca, rodičia by mali vedieť, ako postupovať pri výchove. Dieťa však nie je stroj a preto neexistuje univerzálny návod ako a kedy zasiahnuť, napriek tomu však existuje základné Desatoro dobrého rodiča.

1. Každé dieťa je iné

Nikto nepovie rodičom, čo majú presne urobiť v konkrétnej situácii, pretože každé dieťa je iné a každá situácia môže byť odlišná. To, čo platí na jedno dieťa, vôbec nemusí platiť na druhé. Inak sa vychováva precitlivelé a bojazlivé dieťa, inak dieťa sebaisté, veselé a odvážne. Všeobecné výchovné princípy môžu byť dobrou pomôckou rozumnému rodičovi, no nikde viac ako vo výchove neplatí pravidlo, že pri výchove dieťaťa treba rovnako používať rozum aj srdce.

2. Každý rodič je iný

Ak sme poukázali na individuálne rozdiely detí, nesmieme zabudnúť, že rovnaké rozdiely v temperamente nájdeme aj u samotných rodičov. Pohodlný rodič môže byť doslova nešťastný zo svojho príliš temperamentného dieťaťa a naopak aktívnemu rodičovi sa jeho pasívne dieťa môže zdať pomalé, lenivé, či zaostalé. Mnohé nezhody medzi deťmi a rodičmi môžu vyplývať práve z odlišností pováh. Tieto odlišnosti nie je treba popierať, ale spoznávať. Ak sa my naučíme rešpektovať temperament nášho dieťaťa, ono sa naučí rešpektovať ten náš.

3. Najdôležitejšie je pochopenie

Podstata rodičovstva netkvie v schopnosti správne uchopiť dieťa pri kúpaní, pozorne zložiť plienku, či pripraviť jedlo. Všetky tieto veci sa matka aj otec veľmi rýchlo naučia. Najdôležitejšia je schopnosť vcítiť sa do potrieb dieťaťa, snaha pochopiť jeho záujmy, sny, názory. Vedieť mu prejaviť cit pohľadom, úsmevom, dotykom, láskavým slovom, pohladením.

human-780928_640

4. Nebojte sa chýb

Uvedomte si, že aj najlepší rodič sa občas pomýli. Je lepšie urobiť občas malú výchovnú chybu a byť dieťaťu láskavým a nežným rodičom, ako sa snažiť vychovávať podľa kníh a tabuliek a zabúdať, že tieto tabuľky sú výsledkom štatistických priemerov, no potreby vášho vlastného dieťaťa môžu byť o trochu iné.

5. Učme sa od detí

Mnohí rodičia zabúdajú na jeden z najdôležitejších zdrojov poučenia o výchove - na samotné dieťa. Dieťa  dokáže naučiť rodiča, aký je preň najlepší rytmus spánku, intervaly jedenia, kedy potrebuje pomoc, kedy povzbudenie, a kedy naopak už dokáže byť samostatné. Pritom je veľký rozdiel medzi učiť sa na dieťati t.j  autoritatívne vyskúšať každú metódu a potom používať tú, ktorá zabrala, a medzi učiť sa od dieťaťa , t.j. citlivo reagovať na osobnosť dieťaťa, na jeho potreby a nálady. Vychovávať dieťa by sme mali vždy v spolupráci s ním, nie proti nemu. Spolupracovať s dieťaťom neznamená prosiť ho, aby nám vyhovelo, znamená to rešpektovať ho ale dodržiavať aj dopredu určené pravidlá.

friendship-831522_640

6. Vážme si svoje dieťa

Ak chceme, aby si dieťa vážilo seba, musíme si ho vážiť aj my a to od prvých dní.  Pokiaľ je dieťa úplne závislé od nás, spĺňame všetky jeho potreby, neskôr mu musíme dopriať aj radosť z vlastnej sebestačnosti. Nezasahujme necitlivo do jeho spánku alebo hier, nenúťme ho robiť veci, ktoré nechce, a ktoré nie sú pre jeho život nevyhnutné. Nevnucujme mu koníčky, záujmové krúžky, či šport, o ktoré dieťa nejaví záujem, aj keď by sme si to veľmi želali. Nespochybňujme jeho talent na veci, o ktoré my sami nemáme záujem. Naše dieťa možno nevie recitovať dlhé básničky, vie však najšikovnejšie vyliezť na strom. Možno nevie skákať do diaľky a rýchlo behať, krásne však kreslí, tancuje, alebo spieva.

7. Neklamme deťom

Matka mnohokrát nepovie trojročnému dieťaťu, že s ním ide k lekárovi, ale uisťuje ho, že sa idú len prejsť, pretože sa bojí jeho emotívnej reakcie, ktorú nevie zvládnuť. Dieťa síce nevybuchne doma, s najväčšou pravdepodobnosťou to však urobí u lekára a navyše prestane rodičovi veriť. Vzniká model, keď sa obaja -  rodič aj dieťa snažia jeden druhého dobehnúť alebo priamo oklamať. Dieťa neskôr zatajuje akýkoľvek prehrešok, aby odvrátilo trest, či hnev alebo sa rodičovi prestane zdôverovať s čímkoľvek.

8. Správajme sa k dieťaťu slušne

Jedno krásne príslovie hovorí: Nerob dieťaťu to, čo by si neurobil priateľovi. Správajme sa k dieťaťu rovnako slušne ako k iným ľuďom, dieťa, ktoré vidí uhladené spôsoby v styku s cudzími a vzápätí si vypočuje prúd nadávok na svoju adresu, len ťažko uverí, že jeho rodič je slušný človek.

9. Nájdime si na dieťa čas

Fyzická opatera dieťaťa, starostlivosť o domácnosť, zabezpečovanie príjmu pre rodinu vyžadujú veľa energie, mnohokrát rodičov úplne vyčerpávajú, a predsa by mal v rodine vždy zostať čas na rozhovory, spoločné hry, výlety, či dovolenky. Ekonomické minimum dieťaťa je prekvapivo nízke, jeho psychologické potreby sú nepredstaviteľne vysoké. Dieťa potrebuje rodičov v prvých rokoch života oveľa viac, ako si uvedomujeme, a na nezáujem reaguje často až vtedy, keď je neskoro. Vždy by sme si mali nájsť čas a vypočuť ho. Detské postrehy môžu byť pre rodiča tým najkrajším darom a zážitkom. Láskavý rozhovor,  záujem rodiča alebo len jeho prítomnosť v blízkosti dieťaťa je oveľa cennejšia ako krásne oblečenie, drahý počítač, či vysoké vreckové.

volunteer-891651_640

10. Nezabúdajme na humor

Dieťa, ktoré nepočúvne, keď naň kričíme, zareaguje na úsmev alebo vtip, pretože spoločný smiech vytvára z rodičov a detí partnerov, naopak rozkaz zdôrazňuje podriadenosť. Platí to samozrejme aj o rodičoch. Vedieť sa zasmiať sám na sebe je nielen prejav inteligencie ale aj vyrovnanej osobnosti.

Úsmev na záver alebo tri Murphyho dovolenkové zákony

 1. Nikdy sa neteš na dovolenku, pretože dieťa to vycíti a v predvečer dovolenky ochorie.
 2. Napriek predpovedi počasia vám na chate začne pršať hneď v prvý deň.
 3. Ak vám prší celý týždeň, v deň odchodu domov sa určite vyčasí.

 

Leave a reply

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock