divorce

12 rizikových faktorov pre manželstvo

Rozmýšľali ste, prečo niektoré páry vydržia spolu celý život a iné sa rozvádzajú po niekoľkých rokoch. Viete, čo môže ohroziť vaše manželstvo a prečo psychológovia radia: Neberte si prvú lásku? Možno vás zaujme nielen odpoveď, ale aj všetkých 12 rizikových faktorov pre manželstvo.

Podľa psychológov sa riziko rozvodu zväčšuje

 • ak ste si zobrali svoju prvú lásku

Hovorí sa, že prvá láska je ako srdce, čo vryjeme do kôry stromu a ono stále rastie spolu s ním. Napriek týmto krásnym slovám, by mal človek pred vstupom do manželstva zažiť niekoľko lások a rozchodov. S rastúcou skúsenosťou sa znižuje pravdepodobnosť, že do toho najdôležitejšieho vzťahu vhupnete zaslepene, a že neskôr zlyháte pri prvej manželskej kríze. Oveľa pevnejšie sú tie manželstvá, kde aspoň jeden z partnerov vstupuje do vzťahu s určitými skúsenosťami.

louvre-832314_640

 • ak ste uzavreli manželstvo pod tlakom tehotenstva

Príliš veľa partnerov vstupuje do manželstva unáhlene, pod tlakom tehotenstva. Partneri sa dostatočne nepoznajú a po čase nezvládnu spolužitie.

 • ak vstupujete do manželstva s ilúziami

Veľa dvojíc vstupuje do manželstva s falošnými ilúziami. Očakávajú, že v manželstve budú stále spokojní a šťastní, že budú žiť bez problémov v dokonalej harmónii, že budú prežívať len romantické chvíle, že si budú vo všetkom dôverovať, všetko si navzájom tolerovať, že budú spolu tráviť čas, že sa nebudú hádať. Nesplnené očakávania bývajú dôvodom pre sklamanie a sklamanie je živnou pôdou pre hádky, výčitky a odcudzenie sa.

couple-915992_640

 • ak jeden z  partnerov pochádza z rozvedenej rodiny

Žiaľ, štatistiky dokazujú, že ľuďom pochádzajúcim z rozvedenej rodiny hrozí až dvojnásobne vyššie riziko rozvodu ako ostatným. Muži rozvedených rodičov sa vyznačujú omnoho vyšším rizikom rozvodu než ženy. Rozvod rodičov zanechá na deťoch veľké stopy. Nezvládnutie manželskej krízy, správanie rodičov, ktoré nakoniec viedlo k rozvodu, sa môže stať nechtiac modelom správania aj pre dieťa. Rozvod rodičov vedie deti k tomu, aby predčasne opustili rodičovský dom. Mladí ľudia unikajú z neúplnej alebo nefungujúcej rodiny uzatvorením vlastného manželstva, čo však zvyšuje pravdepodobnosť ich vlastného rozvodu. Aj preto je nesmierne dôležité predchádzať rozvodu, a keď k nemu dôjde, zvládnuť ho rozumne a čo najbezbolestnejšie, aby sme svojím zlyhaním neovplyvnili naše vlastné deti.

 • ak jeden z partnerov je jedináčik

Podľa niektorých štatistík hrozí jedináčikom nezávisle od pohlavia o 40 % vyššie riziko, že sa rozvedú. Sociológovia to vysvetľujú tým, že na rozdiel od súrodencov sa jedináčikovia nenaučia, ako sa vyhýbať konfliktom medzi partnermi. Jedináčikovia sú dlhé roky stredobodom pozornosti svojich rodičov. Takúto pozornosť neskôr vyžadujú aj od partnera, čo môže byť pre neho po čase veľmi únavné.

 • ak žijete v spoločnej domácnosti s rodičmi

Manželka veľmi ťažko znáša, keď sa jej manžel o všetkom najprv poradí so svojou matkou, vo všetkom ju poslúcha a plní jej vôľu. Cíti sa ponížená, podceňovaná, neuznaná, obchádzaná a zbytočná.

Taký istý pocit môže mať aj muž, ak sa manželka nepretržite rozhoduje podľa želania svojich rodičov. Preto by sa najmä mladí ľudia mali vždy snažiť o samostatný byt alebo aspoň o oddelenú domácnosť od domácnosti rodičov.

 • ak žijete vo veľkomeste

Tlak verejnej mienky na dedinách je oveľa väčší ako v mestách. Veľkomesto navyše ponúka viac príležitostí a lákavých ponúk pre nadviazanie mimomanželského vzťahu.

 • ak nemáte deti

Pre všetkých, ktorí si myslia, že dieťa rozloží ich vzťah - Podľa štatistík deti znižujú riziko rozvodu o 40 - 60 %.

holding-hands-918990_640

 • ak ste žili s partnerom dlhší čas pred uzavretím manželstva

Ak dvojica žila spolu dlhší čas, riziko rozvodu stúpa až na 60 %. Vysvetľuje sa to tým, že manželstvo dvojici už neprinesie nič nové a s príchodom dieťaťa sa dovtedy bezproblémový vzťah môže dramaticky skomplikovať.

 • ak ste zosobášení kratšie než šesť rokov

Podľa dlhodobého sledovania príčin rozvodov najviac manželstiev sa rozvádza pred zavŕšením šiesteho roku spolužitia (zväčša medzi tretím a štvrtým). Po dvanástich rokoch sa rozvádza už len každý dvadsiaty pár.

 • ak ste úspešní

Aj keď to znie neuveriteľne, úspešným ľuďom hrozí o polovicu vyššie rozvodové riziko, než obyčajným ľuďom. Peniaze a spoločenské uznanie vytvárajú nielen viac príležitostí na mimomanželský vzťah, ale môžu medzi partermi prehĺbiť priepasť, ktorá sa stane dôvodom ponižovania a znevažovania druhého, čo následne vedie k rozvodu.

 • ak má jeden z partnerov náročné povolanie

K rozpadu manželstva môže prispieť samotné povolanie jedného z partnerov ( lekár, vedec, profesionálny športovec, herec, manažér...) Kameňom úrazu nie je nedostatok lásky v manželstve, ale nedostatok času pre rodinu. Náročné povolanie oberá rodinu o prítomnosť ale aj o pomoc takto zamestnaného partnera a druhý partner sa cíti preťažený starosťou o rodinu a domácnosť.

date-62740_640

Úsmev na záver:

Ak si dáte do novín inzerát "Hľadám ženu pre nezáväzne stretnutia. Zn.: Nezhody v manželstve", prihlási sa vám naň vaša manželka, jej najlepšia kamarátka, alebo vaša svokra.

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock